Opdrachtgever /

Woonbedrijf
Eindhoven

Woningcorporatie

2011 - heden

Projecten /

· Social Design concept
· Communicatiestrategie
· Diverse huisstijl(items)
· Communitybuilding
· Nieuwsberichten
· Website
· Teksten
· Visie op online communciatie
· Publieke ruimte Strijps Bultje

Website /

www.drentsdorp.nl
www.facebook.com/drentsdorp

Publicaties /

Renda

Social Design Drents Dorp Oost
Opdrachtgever Angelique Bellemakers, Woonbedrijf district Strijp, Projectleider Fulco Treffers, 12N Stedenbouw, Beeldmerk Ruud Buys, BE/O ontwerpers, Foto's Dorot Sobczyk, Illustraties Wikke Peters.

Visie op online communicatie
Samen met Fulco Treffers, 12N Stedenbouw, Marcel van Brugge en Roger Kemp, Web24Business.

Publieke ruimte Strijps Bultje
Opdrachtgever Woonbedrijf district Strijp, Concept en projectleiding: 12N Stedenbouw, Architect Hoofdkwartier: Piet Hein Eek, Turntoo groen: Tonn, Armaturen: Technoluce, Uitvoering verlichting: HVL.

Publieke ruimte onder het Strijps Bultje / Het nieuwe Drents Dorp Hoofdkwartier onder het Strijps Bultje en de aanpak van de omliggende openbare ruimte markeren de start van de fysieke wijkvernieuwing van Drents Dorp Oost. Het tijdelijke bouwwerk onder het viaduct zal als hoofdkwartier beschikbaar zijn voor iedereen uit de buurt; voor bewoners, bouwvakkers en de Drents Dorp Angels, voor sociale activiteiten, workshops, exposities, vergaderingen en feestjes.

De locatie onder het viaduct werd door velen als onveilig en vies ervaren. Doel is dan ook meer dan het toevoegen van een activiteitenruimte alleen. Angelique Bellemakers, districtsmanager Strijp bij Woonbedrijf: ”Met het beeldbepalende bouwwerk, de extra verlichting, de groene wand en echt gras om op te parkeren zal iedereen dit deel van de wijk straks anders beleven. ”

Het ontwerp van het nieuwe Hoofdkwartier is van Piet Hein Eek samen met 12N Stedenbouw, dat van de openbare ruimte van Moon/en/co. Het groen onder het donkere viaduct zal kunnen overleven dankzij een innovatief bewateringssysteem en speciale fotosynthese tl-lampen, in plaats van gewone. Het parkeergras en de verticale groene wand worden duurzaam (re)Turntoo Tonn geleverd, dat wil zeggen dat het niet in eigendom komt van Woonbedrijf of de gemeente, maar in bruikleen blijft van de leverancier. Bellemakers: “Een nieuwe manier van samenwerken. De leverancier belooft de grondstoffen na de gebruiksduur cradle to cradle te hergebruiken, met in de keten zo min mogelijk afval voor de volgende generaties. Ook het onderhoud zal duurzaam door Tonn worden uitgevoerd, samen met bewoners. We zijn er trots op dat we met de aanpak van het bultje op meerde manieren duurzaam bijdragen aan de leefbaarheid in Drents Dorp.”

Social Design / Social Design kent vele verschijningsvormen. In de oude Eindhovense Philips arbeidersbuurt Drents Dorp Oost is het een middel om sociale samenhang te versterken. Met en vanuit de bewoners, aangejaagd door enthousiastelingen uit de creatieve industrie. Via herkenbare, inspirerende én prikkelende activiteiten.

Het Social Design project is in september 2011 gestart met kenismaken, vertrouwen winnen en het stellen van vragen. Wat willen bewoners? Voor hun woning, de openbare ruimte en met elkaar? Zij wonen er per slot van rekening. Dat Woonbedrijf en de gemeente Eindhoven de buurt fysiek en sociaal willen verbeteren staat vast. Hoe is aan de bewoners. Omdat men over het algemeen het meest op heeft met directe buren en de eigen straat organiseerden we bewonersavonden op blokniveau à la tupperwareparty's.

Het resultaat? In een buurt waar bewoners de afgelopen jaren lastig uit hun huizen kwamen, verzinnen zij nu zelf activiteiten, zoals een spelletjesavond of sollicitatieclub. Daar waar regelmatig ramen werden ingegooid poffen bewoners nu samen kastanjes. Die grotere betrokkenheid, de transformatie van overlastplekken in eventlocaties én de positieve reacties bewijzen dat het werkt. Bewoners worden aangesproken op wensen, ideeën, en passies, ze worden daadwerkelijk geraakt.

Mogen we ons even voorstellen? / Hallo, wij zijn Dorot, Florike en Wikke. Noem ons maar de Drents Dorp Angels. Dorot Sobczyk is fotograaf en theatermaker, Florike Martens is designer en organiseert events, Wikke Peters is schrijver en illustrator.

In opdracht van Woonbedrijf werken we aan activiteiten in Drents Dorp Oost, samen met de bewoners. Tien jaar geleden is beloofd dat deze buurt nu aan de beurt zou zijn voor verbeteringen aan de woningen en de leefomgeving. Vanuit het Drents Dorp Hoofdkwartier – aan de rand van de buurt – helpen we bewoners om hun vragen en wensen boven tafel te krijgen, keuzes te maken en gevolgen te overzien. Later begeleiden we het fysieke veranderingstraject. Ondertussen verzamelen we verhalen en organiseren we ontmoetingen. In het Hoofdkwartier werken we ook aan projecten voor andere opdrachtgevers en aan vrij werk.

Inmiddels hebben we bijna iedereen in de buurt persoonlijk ontmoet. De reacties zijn bijzonder positief. De bewoners hebben enorm veel wensen geuit en de opkomst tijdens de eerste bewonersavonden was beter dan we hadden durven dromen. Nieuwsgierig? Kijk op www.drentsdorp.nl, volg Drents Dorp via Facebook of kom naar het Hoofdkwartier op Beukenlaan 5 in Eindhoven.

Hopelijk tot ziens!
Dorot, Florike en Wikke